Jun 9 2014

Влиятелни организации и инвеститори дадоха идеята раждане на съвет по енергията

бизнес новини
Влиятелни капиталовложители, собственици на фирми, браншови и неправителствени организации, професионални съюзи и последни новини звена в науката се събраха този ден, за да говорят за проблематиката в родната ни енергетика.

Те успяха да измислят с пет конкретни предписания за радикални промени, които ще подобрят положението й:

Институционална и парична подкрепа за родната ни енергетика.

Бързо стартиране на енергиен съвет с паричен ангажимент от интернационалните финансови институции – като гарант за промени и спазването на законността в тази сфера.

С участието на фирмите в сферата, изработване на матрица от реформи, финансирана и одобрена от международните финансови групи, за извършване на европейските политики в енергийния сектор и дългосрочна парична стабилност на тази система.

Приготовлението на защитен социален пакет за енергийно слабите семейства, предвиждащ ежемесечна финансова помощ.

Посредством процедура по одобрение от Съвета на енергийните европейски регулатори преучредяване на ДКЕВР като напълно независим регулатор, подчинен единствено от върховенството на закона в защита на обществения интерес.

На срещата присъстваха икономистът Красен Станчев и дипломатът Илиян Василев. ‘Изразяваме безспокойството си, че в днешни дни страната ни не спазва националните дългосрочни интереси и политиките в ЕС и ангажименти в енергийната сфера. Регулираните цени на енергията, определени от ДКЕВР, не покриват разноските за произвеждането и, пренос, разпределяне със съпътстващи продажби и разноски. Популистката политика на ценоопределяне декапитализира предприятията от енергийния сектор, включително държавните фирми в него. Това да се сложи върху нас – частните капиталовложители, които участват в енергийната сфера, се провали. НЕК (националната електрическа компания) е технически във фалит. Енергийният отрасъл е в дълбока криза. В името на обществения интерес, искаме, бързо да приключи влиянието над частните капиталовложители в нашенската икономика, най-вече в енергийния сектор”, заявяват те в отворено писмо до управляващите и обществото.

„Приканваме изпълнителната власт към разумна политика – за да се преодолее кризата в енергийната сфера е необходимо стойностите да припокриват разноските за произвеждането, преноса и разпределението на ел. енергията. Ниската цена на електрическата енергия облагодетелства тези които са богати, а не по-бедните съотечественици. Липсата на капиталовложения в сектора за в бъдеще обрича малките населени селища на нискокачествено електроснабдяване. Техническият срив на сферата ликвидира всеки един шанс за реиндустриализация и икономически растеж. Заедно с това енергийно слабите домакинства имат нужда от истинска финансова подкрепа, а не от символично понижаване на сметки”, казва се също в това писмо.


.